Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Witaj !

Ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych  udzielanych nam podczas całego okresu, kiedy świadczymy naszą usługę edukacyjną dla twojego dziecka chcemy zapewnić Cię, że powierzone nam dane osobowe od momentu rekrutacji, aż do ostatecznego zakończenia świadczenia usług są należycie zabezpieczone w pełnej zgodności z nowym obowiązkiem jaki obowiązuje od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach EOG, w tym w Polsce.

Nie mniej, zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami RODO jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o szczegółach naszego podejścia do przetwarzania Twoich danych, celach dla których je gromadzimy , zasadach przetwarzania, kategoriach odbiorców danych, długości czasu ich przechowywania oraz prawach, jakie Ci przysługują w tym zakresie.

W tym celu zapraszamy Cię do odwiedzenia specjalnie przygotowanej części naszej strony internetowej RODO Informacja poświęconej bezpieczeństwu danych osobowych w naszej placówce.

Jednocześnie zapewniamy, że :

  • Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, lub zgodnie z otrzymaną od Ciebie zgodą na wskazany cel,
  • Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo,

Pamiętaj, że jako Administrator Twoich danych placówka nasza Publiczne Przedszkole Małego Kopernika mające swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Batuty 7B pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Tobą we wszystkich sprawach, a szczególnie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem naszego Punktu Kontaktowego : iodo@cdkp.pl .

Jeśli nasza informacja będzie dla Ciebie nie wystarczająca lub zbyt mało szczegółowa to wiedz, że możesz zawsze skorzystać z dodatkowego wyjaśnienia jakie otrzymasz od naszego
Inspektora Ochrony Danych, jeśli złożysz swoje zapytanie na adres iodo@cdkp.pl
lub telefon 604-362-559


Kontakt

Telefon

+48 512 014 904

Adres

Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika (Ząbki)
ul. Powstańców 34, 05-091 Ząbki

Numer rachunku bankowego:
09 2490 0005 0000 4530 4021 1076

Adres email

przedszkole@malykopernik.pl